02862826016

Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019 (01/7/2019)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019 (01/7/2019)
ho-phi-trung-cap

Thông báo học phí đối với trình độ Trung cấp

Thông báo học phí đối với trình độ Trung cấp

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng...

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2018 của Trường Trung cấp Lê Thị Riêng